رنگ زندگي بر اساس تارخ تولد


رنگ زندگي بر اساس تاريخ تولد 


رنگ شما چيست؟ اشتباه نکنيد منظور رنگ مورد علاقه شما نيست، بلکه منظور رنگي است که بر اساس تاريخ تولدتان مشخص شده است. در زير ابتدا رنگ تان بر اساس تاريخ تولدتان مشخص شده و بعد بر اساس رنگ خصوصيات تان ذکر شده است. درصورتيکه تاريخ تولد شما اول فروردين ماه باشد شما سياه هستيد. 
اگر بين دوم فروردين تا 11 فروردين باشد ارغواني هستيد. 
اگر بين 12 تا 21 فروردين باشد شما سرمه اي هستيد. 
اگر بين 22 فروردين تا 31 فروردين باشد نقره اي هستيد. 
اگر بين يکم ارديبهشت تا 10 ارديبهشت باشد سفيد هستيد. 
اگر بين 11 ارديبهشت تا 24 ارديبهشت باشد شما آبي هستيد. 
اگر بين 25 ارديبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلايي رنگ هستيد. 
اگر بين 4 خرداد تا 13 خرداد باشد شما شيري رنگ هستيد. 
اگر بين 14 خرداد تا 23 خرداد ماه باشد شما خاکستري هستيد. 
اگر بين 24 خرداد تا دوم تير ماه باشد شما رنگ خرمايي هستيد. 
اگر سوم تير ماه باشد رنگ شما خاکستري است. 
اگر بين 4 تير ماه تا 13 تير ماه باشد شما قرمز هستيد. 
اگر بين 14 تير ماه تا 23 تير ماه باشد شما نارنجي هستيد. 
اگر بين 24 تير ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستيد. 
اگر بين 4 مرداد ماه تا 13 مرداد باشد شما صورتي هستيد. 
اگر بين 14 مرداد تا 22 مرداد باشد شما آبي هستيد. 
اگر بين 23 مرداد تا يکم شهريور باشد شما سبز هستيد. 
اگر بين 2 شهريور تا 11 شهريور باشد شما قهوه اي هستيد. 
اگر بين 12 شهريور تا 21 شهريور باشد شما کبود رنگ هستيد. 
اگر بين 22 شهريور تا 31 شهريور باشد شما ليمويي هستيد. 
اگر يکم مهر ماه باشد زيتوني هستند. 
اگر بين 2 مهر تا 11 مهر ماه ارغواني هستيد. 
اگر بين 12 مهر تا 21 مهر ماه باشد شما سرمه اي هستيد. 
اگر بين 22 مهر ماه تا يکم آبان ماه شما نقره اي هستيد. 
اگر بين 2 آبان تا 20 آبان ماه باشد شما سفيد هستيد. 
اگر بين 21 آبانماه تا 30 آبان ماه باشد شما طلايي هستيد. 
اگر بين يکم آذر ماه تا 10 آذر ماه باشد شما شيري رنگ هستيد. 
اگر بين 11 آذر ماه تا 20 آذر ماه باشد شما خاکستري هستيد. 
اگر بين 21 آذر تا 30 آذر باشد شما خرمايي رنگ هستيد. 
اگر اول دي ماه باشد نيلي رنگ هستند. 
اگر بين دوم دي ماه تا 11 دي ماه باشد شما قرمز هستيد. 
اگر بين 12 دي ماه تا21 دي ماه باشد شما نارنجي هستيد. 
اگر بين 22 دي ماه تا 4 بهمن ماه باشد شما زرد هستيد. 
اگر بين 5 بهمن تا 14 بهمن ماه باشد شما صورتي هستيد. 
اگر بين 15 بهمن تا 19 بهمن ماه باشد شما آبي هستيد. 
اگر بين 20 بهمن تا 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستيد. 
اگر بين 30 بهمن تا 9 اسفند ماه باشد شما قهوه اي هستيد. 
اگر بين 10 اسفند تا 20 اسفند باشد شما کبودي رنگ هستيد. 
اگر بين 21 اسفند تا 29 اسفند باشد ليمويي هستيد. 
معني رنگ ها
- قرمز: با نمک و دوست داشتني، مشکل پسند اما هميشه عاشق... و اينطور به نظر مي رسد که مورد محبت نيز باشيد. با روحيه و بشاش اما در همان زمان مي توانيد بد اخلاق هم شويد قادريد با مردم بسيار خوب و با ملاطفت برخورد کنيد و اين همان عشقي است که مي تواند در راهي که در پيش داريد همراهتان باشد آدم هايي را که راحت صحبت مي کنند دوست داريد اين آدمها باعث مي شوند احساس راحتي بيشتري داشته باشيد. 
- شيري رنگ: اهل رقابت و بازي دوست. دوست ندارد ببازد ولي هميشه بشاش است. شما قابل اعتماد و امين هستيد و خيلي علاقه داريد وقت خود را بيرون بگذرانيد، با دقت عشقتان را انتخاب مي کنيد و بسادگي عاشق نمي شويد اما وقتي او را يافتيد تا مدت هاي طولاني دوستش خواهيد داشت. 
- نيلي: شما بيشتر متوجه نگاهتان هستيد و استانداردهاي بالايي درانتخاب عشق داريد. هر راه حلي را با دقت و تفکر انتخاب مي کنيد و بسيار به ندرت مرتکب اشتباه احمقانه مي شويد دوست داريد رهبر باشيد و به راحتي مي توانيد دوستان جديد پيدا کنيد. 
- خاکستري: جذاب و فعال هستيد، شما هرگز احساستان را پنهان نمي کنيد و هر آنچه را که درونتان است آشکار مي سازيد. اما ضمنا مي توانيد خودخواه هم باشيد. مي خواهيد مورد توجه باشيد و نمي خواهيد بطور نا برابر با شما برخورد شود. مي توانيد روز مردم را روشن کنيد. شما مي دانيد در زمان مناسب چه بگوييد و خوش اخلاق هستيد. 
- سبز: خيلي خوب با افراد تازه کنار مي آييد. در واقع آدم خجالتي اي نيستي اما گاهي اوقات با کلماتت به عواطف مردم آسيب مي رسانيد. دوست داريد تا مورد توجه و علاقه کسي باشيد که دوستش داريد ولي اغلب تنهاييد و به انتظار فرد مورد نظرت مي مانيد. 
- طلايي: شما مي دانيد چه چيزي درست و چه چيزي نادرست است. آدم بشاشي هستيد و زياد بيرون مي رويد. بسيار سخت مي تواني فرد مورد نظرت را پيدا کني اما وقتي او را يافتي تا ساليان متمادي دوباره عاشق نمي شوي. 
- صورتي: شما همواره در تلاشيد تا در هر چيزي بهترين باشيد و دوست داريد به سايرين کمک کنيد. اما به سادگي قانع نمي شويد. داراي افکاري منفي هستيد و در جستجوي عشقي شورانگيز مانند آنچه در قصه هاست مي باشيد. 
- زرد: شما شيرين و بيگناهيد، مورد اعتماد بسياري از مردم، و داراي رهبريتي قوي در ارتباطاتتان هستيد. شما خوب تصميم مي گيريد و انتخاب درستي در زمان مناسب مي گيريد. همواره در افکار داشتن روابط عاشقانه بسر مي بريد. 
- خرمايي: باهوشيد و مي دانيد چه چيزي درست است. ميخواهيد همه چيز را مطابق ميل خود کنيد که گاهي مي تواند بدليل عدم توجه به نظر ديگران مشکل ساز باشد. اما در مورد عشق صبورهستيد. وقتي فرد مورد نظرتان را يافتيد برايتان دشوار است فرد بهتري پيدا کنيد. 
- نارنجي: در مقابل اعمالتان مسئوليت پذير هستيد، مي دانيد چگونه با مردم رفتار کنيد. همواره اهدافي براي دستيابي به آنها داريد و حقيقتا براي رسيدن به آنها تلاش مي کنيد، فردي آماده رقابت هستيد. دوستانتان برايت بسيار مهم هستند و قدر آنچه را که داريد مي دانيد، گاهي اوقات واکنشتان زيادي شديد است و علت آن نيز احساساتي بودنتان است. 
- ارغواني: اسرارآميز هستيد، به هيچوجه خودخواه نيستيد، زود و آسان نظرتان جلب مي شود. روزتان با توجه به خلقتان مي تواند غمگين يا خوش باشد. بين دوستان محبوب هستيد اما مي توانيد دست به عمل احمقانه اي نيز بزنيد، بسادگي امور را فراموش مي کنيد. بدنبال شخصي هستيد که قابل اعتماد باشد. 
- ليمويي: آرام هستيد، اما بسادگي عصباني مي شويد. به آساني حسادت مي ورزيد و در مورد چيزهاي کوچک اعتراض مي کنيد، نمي توانيد به يک کار بچسبيد اما داراي شخصيتي هستيد که اعتماد و علاقه همه را جلب مي کند. 
- نقره اي: خيال پرداز و بامزه ايد، دوست داريد چيزهاي جديد را بيازماييد. علاقه داريد خودسازي کنيد و بسادگي مي آموزيد، به راحتي مي توان با شما صحبت کرد و شما نصايح خوبي مي دهيد. وقتي موضوع دوستي است متوجه مي شويد نمي توان به کسي اعتماد کرد، اما وقتي دوستان واقعي خود را يافتيد تا پايان عمر به آنها اعتماد مي کنيد. 
- سياه: شما يک مبارز هستيد و داراي انگيزه ايد. اما تغيير در زندگي را نمي پسنديد. زماني که تصميمي گرفتيد، روي تصميمتان تا مدت ها پاي مي فشاريد. زندگي عشقي شما نيزتوام با مبارزه است و مثل همه نيست. 
- زيتوني: شما روشن قلب و آدم گرمي هستيد. همراه خوبي براي فاميل و دوستانيد. خشونت را نمي پسنديد و مي دانيد چه چيزي درست است. شما مهربان و بشاش هستيد اما به سادگي به مردم حسادت نورزيد. 
- قهوه اي: فعال و ورزشکاريد، براي ديگران مشکل است که به شما نزديک شوند. زماني که متوجه مي شويد نمي توانيد به چيزي که ميخواهيد دستيابيد، بسادگي تسليم شده آنرا رها مي کنيد. 
- آبي: اتکابه نفس کمي داريد و خيلي ايرادي هستيد. هنرمند هستيد و دوست داريد عاشق شويد، اما ميگذاريد عشقتان از دستتان برود چون در اين مورد از مغزتان فرمان مي گيريد نه از قلبتان. 
- سرمه اي: شما جذابيد و عاشق زندگي خود هستيد، نسبت به همه چيز داراي احساسي قوي هستيد و خيلي زود گيج مي شويد زماني که از دست شخص يا اشخاصي عصباني مي شويد برايتان مشکل است آنها را ببخشيد. 
- سفيد: شما آرزو و اهدافي در زندگي داريد زود حسادت مي ورزيد نسبت به ديگران متفاوت و گاهي اوقات عجيب هستيد اما همه اين حالت شما را دوست دارند. 
- کبود: احساسات شما بسادگي و ناگهاني تغيير مي کند. اغلب تنها هستيد، مسافرت را دوست داريد. انسان صادقي هستيد ولي حرف مردم را زود باور مي کنيد. يافتن عشق براي شما سخت است و گمگشته عشق هستيد.

منبع:فيس بوك نقاشي ساختمان نمونه

https://www.facebook.com/naghashy.sakhteman

ضمانت از نظر ما يعني صداقت

كليه كارهاي اجرايي شامل ضمانت ميباشد

شماره ثبت:۳۳۹۳

شماره وزارت کار:1/1/3/25/31_9

شماره اتحادیه نقاشان:003428/192

با ما تماس بگيريد.(بازديد رايگان)

تلفن:02177352311

09123974631 حسين زاده

لینک نمونه کارها در اینستاگرام

http://www.instagram.com/naghashinemone/

شما ميتوانيد براي نقاشي و پتینه کاری با بهترين كيفيت با شماره هاي زير تماس حاصل كنيد

هدف ما جلب رضايت مشتريان عزيز بوده و حق مشتري مداري محفوظ ميباشد

شماره تلفن دفتر 02177352311

شماره همراه مدير شركت09123974631

با مديريت حسين زاده

عضو دائم اتحاديه نقاشی و پتینه کاری ساختمان همراه با شماره ثبت و كارت مهارت درجه يك پتینه کاری ساختمان از سازمان فني حرفه اي كشور

http://www.instagram.com/naghashinemone/

برای مشاهده نمونه کارهای جدید در صفحه اینستاگرام همراه ما باشید و از ایده های جدید دکوراسیون استفاده کنید